Är Oracle gratis att använda? – En guide till Oracle Free Tier

Oracle har en populär molntjänst – Oracle Cloud Infrastructure. Det finns en mängd fördelar att ta del av för de företag som väljer att förflytta sin digitala verksamhet ut på en molntjänst. Det kan bland annat ge verksamheten en ökad skalbarhet, minskade kostnader för den digitala infrastrukturen och göra det dagliga arbetet mer flexibelt. Men hur ser betalningsmodellen för Oracles tjänster ut? Är Oracle gratis att använda?

I Oracle Cloud Free Tier finns två gratis alternativ: Always Free och 30-day Free Trial. I Always Free ingår obegränsad tillgång till 100 GB blocklagringsutrymme, 10 GB objektlagringsutrymme och 2 Autonomous databasinstanser med 1 OCP var och 20GB lagring, samt verktyg för databehandling som till exempel Oracle APEX. I 30-day Free Trial ingår $300 i Cloud credits, ett tillgodobelopp som kan nyttjas inom 30 dagar för att köpa till extratjänster ur Oracles utbud av IaaS och PaaS tjänster. Du kan välja mellan: mer lagringsutrymme, analysverktyg, processorkraft, databashantering och en mängd andra funktioner.

Vad är Oracle Free Tier?

Oracle Cloud tillhandahåller tjänster inom de områden som vanligtvis går under namnen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) samt Data as a Service (DaaS). Dessa områden innefattar sammantaget en helhetslösning för lagring, hantering och bearbetning av data på externa nätverk av datorer med stor processorkraft och lagringskapacitet.

Oracle Cloud Free Tier är gratiserbjudandet som Oracle erbjuder i samband med registrering. Vem som helst, varifrån som helst, som inte redan har ett konto registrerat hos Oracle har möjlighet att skaffa Oracle Cloud Free Tier. Den som registrerar sig för detta via Oracles hemsida får tillgång till:

· New Always Free – Ett obegränsat tjänstepaket som ger möjlighet att nyttja utvalda delar av Oracles molntjänster.
· 30-day Free Trial – Ett tidsbegränsat erbjudande att nyttja en utökad mängd av Oracles Iaas och PaaS molntjänster.

Erbjudandet innefattar 300 USD att spendera på Oracles tjänster inom en 30-dagarperiod.
Den som registrerat sig och har tillgång till Free Tier-tjänsterna kan när som helst uppgradera sitt konto och komma åt betaltjänsterna som erbjuds.

I Oracle Cloud Infrastructure Free Tier ingår följande:

Obegränsad tillgång till en mängd tjänster, verktyg och lagringsutrymme på molnet. Erbjudandet innefattar:

 •       2 databastjänster med 1 OCPU var och 20GB lagring
 •       2 databehandlingstjänster
 •       100 GB blocklagringsutrymme
 •       10 GB objektlagringsutrymme
 •       10 GB arkiveringsutymme

Utöver detta tillkommer en mängd tjänster, bandbredd för överföring av data, kapacitet för att skicka e-post och ta emot filer och så vidare.

Förutom den obegränsade tillgången till dessa tjänster ingår även en 30-dagars gratis provperiod med 300 USD i tillgodobelopp att använda för att köpa och prova på ytterligare tjänster som finns tillgängliga på Oracles Iaas och PaaS plattform. Tjänster som går att köpa innefattar bland annat:

 •       Extra lagringsutrymme
 •       Databashantering
 •       Diverse applikationer
 •       Analysverktyg

Det belopp som ingår i 30-dagarpaketet måste användas inom tidsramen för erbjudandet. Därefter kan extratjänsterna köpas till. Den obegränsade delen av erbjudandet är dock tillgänglig under obegränsad tid.

Vad är skillnaden mellan Oracle, Amazon och Microsofts gratisversioner?

Precis som Oracle erbjuder en gratisversion, finns ett liknande utbud hos andra leverantörer av molntjänster, till exempel Amazon och Microsoft.

Dessa företag erbjuder gratisversioner av sina molntjänster och här jämför vi dessa och tar en närmare titt på vad som skiljer dem åt.

Amazon Web Services (AWS) Free Tier

Amazon erbjuder en mängd olika gratispaket. Erbjudandena kommer i tre olika former:

 •       Alltid gratis
 •       12 månader gratis
 •       Kortare tidsbegränsade proverbjudanden

Bland de erbjudanden som alltid är gratis under obegränsad tid hos Amazon, ingår bland annat:

 •       5 GB lagringsutrymme
 •       25 GB DynamoDB databasutrymme
 •       Amazon SNS med 1 miljon push-meddelanden

Bland 12-månaders- och proverbjudandena ingår bland annat:

 •       Utökade utrymmen och tjänster för databas och lagring
 •       Säkerhetsmjukvara och utökat skydd
 •       Diverse applikationer och tjänster

Microsoft Azure

Microsoft erbjuder ett liknande upplägg som de övriga företagens molntjänster. Med ett gratiskonto på Microsoft Azure får du tillgång till tre sätt att nyttja deras tjänster:

 •       Obegränsad användning av ett antal tjänster
 •       12 månaders användning av ytterligare utvalda tjänster
 •       Tillgodobelopp på 200 USD att använda för att prova Azures tjänster inom 30 dagar

Den obegränsade delen av erbjudandet innefattar bland annat:

 •       5 GB bandbredd för dataöverföringar
 •       En mängd datahanterings- och databastjänster

12-månaderspaketet innehåller en mängd tjänster såsom:

 •       Lagringsutrymmen för olika datatyper
 •       Databasutrymme
 •       AI- och maskinlärningstjänster
 •       Analysverktyg

Därutöver kan extratjänster köpas för tillgodobeloppet 200 USD inom 30-dagar. Dessa tjänster innefattar till exempel:

 •       Virtuella maskiner
 •       Lagringsutrymme
 •       SQL-Databaser
 •       Analysverktyg
 •       Säkerhetsverktyg
 •       Mjukvaruutvecklingsverktyg

Likheter och skillnader:

När det kommer till uppläggen för gratisversionerna av dessa tre molntjänster framgår tydligt att affärsmodellerna är likartade. Samtliga har en del tillgänglig för obegränsat bruk, samt vissa tidsbegränsade erbjudanden som ger kunden möjlighet att provanvända övriga tjänster.

En skillnad mellan de olika tjänsterna är i vilket stöd som erbjuds för olika programmeringsspråk, skript och tillämpande av öppna mjukvaror. Oracle sticker ut på detta område, då plattformen har stöd för en lång lista av programmeringsspråk som inte stöds på övriga plattformar.

Samtliga av molntjänsterna erbjuder likartade funktioner, men kan skilja sig en del åt i prissättning, samt i hur integrerade lösningar de erbjuder. Oracle har en modell som ger kunden

tillgång till datorkraft särskilt dedikerad till den enskilda kunden, snarare än en andel som nyttjas av en mängd andra kunder samtidigt. I praktiken gör detta att Oracle kan tillhandahålla en mer kraftfull och stabil datorkraft gentemot sina konkurrenter. Utöver detta är Oracle omtyckta för sin användarvänlighet. 

De har många smarta funktioner, till exempel applikationsutvecklingsplattformen Oracle APEX, vilken möjliggör att enkelt men effektivt utföra avancerade databaserade åtgärder och uträkningar. Därutöver tillhandahåller Oracle möjligheter att enkelt förflytta sin verksamhet ut till den molnbaserade plattformen via en automatiserad migreringsprocess.

Microsoft Azure sticker ut med sina avancerade AI-tjänster, analysverktyg och funktioner avsedda att skräddarsy och anpassa ens innehåll och programvara till användare och besökare. Allt ifrån språk, till innehåll, utseende, felsökning och en mängd olika analysmetoder finns tillgängliga som AI-tjänster hos Microsoft Azure.

En viktig aspekt som gör Amazons tjänst AWS till ett populärt val, är dess betalningsmodell som är skapad så att användaren endast betalar för de tjänster och det utrymme som nyttjas.

Det är dock värt att notera att detta inledningsvis kan skapa en bild av att priset är lägre än hos konkurrenterna, men i praktiken kan kosta minst lika mycket som övriga tjänster då varje steg, inklusive lagring, transaktioner och databehandling innebär en extra kostnad.

I slutändan är erbjudandena ganska likartade i sin utformning. Oracle har ett något mer generöst erbjudande vad gäller lagringsutrymme i sitt gratiserbjudande, samt mer avancerade verktyg i form av till exempel Oracle APEX.

Amazon AWS och Microsoft Azure ger också tillgång till en mängd avancerade tjänster, men inte i samma utsträckning när det gäller tillgänglighet i det obegränsade gratiserbjudandet. Hur som helst är samtliga molntjänster av hög kvalitet, har stor kundnöjdhet och välutvecklade tjänster.

För den som jämför erbjudandena i avsikt att migrera den egna verksamheten till en molntjänst, är det starkt rekommenderat att göra upp en plan för hur tjänsterna kommer att användas och därifrån göra en kostnadskalkyl och jämföra mellan de olika företagens erbjudanden.

Beroende på behov av till exempel lagringsutrymme, datamängd i transaktioner, behov av tjänster såsom AI, support, mjukvara, säkerhet och så vidare, kan kostnaderna för molntjänsterna variera.

Vad är Oracle Apex – och hur kan man använda det med Oracle Free Tier?

Oracle APEX står för Oracle Application Express. Kortfattat är Oracle APEX en plattform som möjliggör att på ett enkelt och användarvänligt skapa egna applikationer. En av de huvudsakliga idéerna med plattformen är att ge företag möjligheten att lösa problem som uppstår i den egna verksamheten, med hjälp av egentillverkade applikationer.

Dessa applikationer är huvudsakligen datadrivna utifrån företagets egna databaser, analyser, statistik och så vidare.

Oracle Apex är en så kallad Low Code-plattform där det är möjligt att skapa egna applikationer, till exempel för att lösa problem eller utföra specifika åtgärder utifrån tillgängliga data. Low Code innebär en förenklad och användarvänlig form av programvaruutveckling som inte kräver avancerade programmeringskunskaper, utan istället innefattar intuitiva steg i skapandeprocessen, såsom dra-och-släpp, färdiga teman och steg-för-steg förklaringar.

Målet med Oracle Apex är att personer med liten, eller ingen, erfarenhet av programvaruutveckling ska kunna färdigställa applikationer som är väldesignade, användbara och skräddarsydda för ens egna behov. Att använda Oracle APEX skapar möjligheter att till exempel:

 •       Skapa applikationer som kan hantera databaser, trots mycket små kunskaper inom SQL.
 •       Konstruera webb-applikationer utan djupare förkunskaper inom JavaScript, HTML, eller CSS.
 •       Skapa avancerade kalkylblad, med tilltalande design och väl tilltagen funktionalitet.

I Oracles Free Tier-erbjudande ingår Oracle APEX som ett av de kostnadsfria verktyg som kan användas ihop med de medföljande databaserna. Det innebär att du, inom de begränsningar som finnas vad gäller lagringsutrymme och datahantering för dina gratis databaser, kan använda Oracle APEX för att bygga applikationer och använda utifrån tillgängliga data. Detta är ett kraftfullt verktyg som är enkelt, smidigt och gratis att få tillgång till via Oracle Free Tier.

Hur kommer man igång med Oracle Free Tier?

För att komma igång med Oracle Free Tier behöver du registrera dig på Oracles hemsida och skapa ett gratis konto. Detta är enkelt och tar cirka tre minuter att genomföra. Efter registrering får du omedelbar tillgång till de två gratiserbjudandena, obegränsad- och 30-dagars provperiod. 

Under de 30 första dagarna har du dessutom tillgång till ett tillgodobelopp på 300 USD som du kan använda för att köpa och prova olika tjänster och tilläggspaket till ditt molnkonto.

För den som inte har erfarenhet av att arbeta inom Oracles databassystem, eller är bekant med andra liknande tjänster inom SQL, är det rekommenderat att ta sig tid att noga läsa igenom handledningar och lära sig hur tjänsterna fungerar för att fullt ut kunna dra nytta av de möjligheter som tjänsterna erbjuder.

Med hjälp av ett Oracle Free Tier-konto är det möjligt att gratis prova sig fram samtidigt som du studerar systemet, vilket ger goda förutsättningar att snabbt lära sig och kunna använda dat

Källor:
https://www.oracle.com/se/cloud/free/#always-free
https://apex.oracle.com/en/
https://aws.amazon.com/free/storage/
https://azure.microsoft.com/sv-se/
https://medium.com/@FranckPachot/the-oracle-cloud-free-tier-37c27f3b1e19
https://db-engines.com/en/system/Microsoft+Azure+SQL+Database%3BOracle
https://www.oracletutorial.com/getting-started/what-is-oracle-database/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *