Få ut det mesta av din databasinvestering

Kvalitet & prestanda

Systemens och databasens prestanda är viktiga både för att optimera användandet av gjorda investeringar och för att undvika att produktiviteten sjunker på grund av att viktiga system blir långsamma. I värsta fall kan dålig prestanda också innebära förlorade kunder och intäkter.

I kvalitets- och prestandatjänsten sätts fokus på hur systemet uppträder och fungerar prestandamässigt. En grundlig analys av systemet görs utifrån tre huvudaspekter. Det är dessa tre områden som påverkar prestanda i en Oracle databas:

 • Parametrar och databasuppsättning
 • Fysisk layout och fragmentering
 • Resurskrävande applikationskod (sql)

Tjänsten innehåller verktyg för analys samt resurser för genomförande av analys och rapportframställning. I tjänsten ingår även en genomgång av backup- och recoverystrategi för det valda systemet. Rekommendationer på hur en sådan strategi bör se ut, utifrån de förutsättningar och krav kunden har, ingår i rapporten.

Tjänsten genomförs i tre steg, med följande innehåll:

 • Steg 1: behovsanalys och installation av mätverktyg
 • Steg 2: parameteruppsättning och inhämtning av mätvärden samt påbörjad analys
 • Steg 3: rapportframställning och rekommendationer

Slutrapporten innehåller följande områden:

 • Översikt och generell sammanfattning
 • Cost Based Optimering
 • Filstrukturer och i/o
 • Rolback/Undo hantering
 • Redologg och arkiveringshantering
 • SGA analys
 • Alertlogg
 • Användarprivilegier
 • Instansparametrar
 • Serverkonfiguration
 • RAC, Data Guard installation (i förekommande fall)
 • Tablespace och utrymmesrekommendationer
 • Tabell och indexrekommendationer
 • Resurskrävande sql
 • Backup & Recovery översyn
 • Kostnadsreducering
 • Övervakning

Rapporten presenteras i pdf format och genomförs till ett fast pris.

Ta tempen på ert Oraclesystem med Emineos Kvalitets & Prestandaanalys!

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!